Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Estunabornas bidrag till Riddarholmskyrkans restaurering 1836

Invånarna i Estuna församling, en bit norr om Stockholm, har lyckats samla ihop 23 riksdaler bancosedlar till restaureringen av Riddarholmskyrkan. 

Nämnda kyrka träffades av ett åsknedslag den 28 juli 1835 med resultatet att stora delar av kyrkan brann upp. Restaureringen av kyrkan finansierades av en nationell insamling organiserade länsvis.

"Till Konungens Herr Befallningshafwande i Stockholms Län:

Då jag har äran härmed öfwersända TjugoTre Riksdaler Bancosedlar, hvilka inom Estuna pastorat blifwit till Riddarholmskyrkan i Stockholm insamlade, får jag tillika i största ödmjukhet anhålla, att, vid tillfälle, återfå quitterad medföljande afskrift af hosgående subscriptions lista.

Estuna den 18 Julii 1836.

G.A. Ferlin."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad