Foto
Fotograf: Liljedahl. Stockholms stadsarkiv

Porträtt av Carl August Lundström - visitkort nr 668 i polisens samlingar

Att bära det motsatta könets kläder var inte straffbart – och det fanns i början av 1900-talet hos polisen inget intresse för om en man klädde sig, eller betedde sig, som en kvinna annat än om han använt kläderna vid bedrägeri.

Carl August Lundström (1862-1915) gjorde sig skyldig till en rad brott i slutet av 1800-talet och förekommer därför i flera förhör i Stockholmspolisens arkiv. När Lundström förhördes lade polisen vanligen beslag på något av de fotografiska visitkort som Lundström hade varför fem sådan bilder på Lundström finns bevarade till eftervärlden. I förhören anges ofta att Lundström varit klädd i kvinnokläder, som på bilden här.

Bilden är tagen i Liljedahl & Co:s ateljé på Mäster Samuelgatan 39 (i dåvarande fastigheten Gropen 8)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad