Foto
Fotograf: A Willmanson. Stockholms stadsarkiv

Porträtt av Carl August Lundström - visitkort nr 667 i polisens samlingar

Att bära det motsatta könets kläder var inte straffbart – och det fanns i början av 1900-talet hos polisen inget intresse för om en man klädde sig, eller betedde sig, som en kvinna annat än om han använt kläderna vid bedrägeri.

Carl August Lundström (1862-1915) gjorde sig skyldig till en rad brott i slutet av 1800-talet och förekommer därför i flera förhör i Stockholmspolisens arkiv. När Lundström förhördes lade polisen vanligen beslag på något av de fotografiska visitkort som Lundström hade varför fem sådan bilder på Lundström finns bevarade till eftervärlden. Lundström var enligt förhören ofta klädd i kvinnokläder, som här på bilden.

Bilden är tagen i A. Willmansons ateljé i Enköping.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad