Text

Intyg till Kungsholms barnhem – målsman avsäger sig ansvaret för sitt barn 1914

För att ett barn skulle tas emot på Kungsholms barnhem krävdes det att dess målsman lämnade in en skriftlig intyg på att man avsade sig målsmanskapet och helt överlämnade ansvaret för barnet till barnhemmet under den tid som barnet vistades där.

Alice Josefinas målsman skrev så här till barnhemmet:

Såvida barnet Alice Josefina Theresia Johansson blifver å Kungsholms barnhem intaget förklarar jag att jag med fullt förtroende och utan vidare inblandning från min sida härmed övferlåter på Styrelsen för Barnhemmet mitt målsmanskap öfver nämnda barn.

Stockholm den 14 Maj 1914

A.G. Johansson

Kungsholms barnhem startade 1892 och tog emot flickor mellan 5-12 år från fattiga hem.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Ester Fredrikssons barn anmäls till omhändertagande av Barnavårdsnämnden - 1912

Ester Fredrikssons barn anmäls till omhändertagande av Barnavårdsnämnden - 1912

Gruppbild med halvstora flickor och personal. Kungsholms barnhem 1920.

Gruppbild med halvstora flickor och personal. Kungsholms barnhem 1920.

Gruppbild, flickor och personal. Kungsholms barnhem låg vid den senare Lindhagensgatan 1892-1926

Gruppbild, flickor och personal. Kungsholms barnhem låg vid den senare Lindhagensgatan 1892-1926

Kungholms barnhem - stadgar 1895

Kungholms barnhem - stadgar 1895

Änkan Lovisa Nilsson ansöker om plats på Kungsholms barnhem för sin dotter - 1915

Änkan Lovisa Nilsson ansöker om plats på Kungsholms barnhem för sin dotter - 1915