Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Intyg till Kungsholms barnhem – målsman avsäger sig ansvaret för sitt barn 1914

För att ett barn skulle tas emot på Kungsholms barnhem krävdes det att dess målsman lämnade in en skriftlig intyg på att man avsade sig målsmanskapet och helt överlämnade ansvaret för barnet till barnhemmet under den tid som barnet vistades där.

Alice Josefinas målsman skrev så här till barnhemmet:

Såvida barnet Alice Josefina Theresia Johansson blifver å Kungsholms barnhem intaget förklarar jag att jag med fullt förtroende och utan vidare inblandning från min sida härmed övferlåter på Styrelsen för Barnhemmet mitt målsmanskap öfver nämnda barn.

Stockholm den 14 Maj 1914

A.G. Johansson

Kungsholms barnhem startade 1892 och tog emot flickor mellan 5-12 år från fattiga hem.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad