Läs originalhandlingen
Text
Författare: Kungsholms barnhem. Stockholms stadsarkiv

Kungholms barnhem - stadgar 1895

Kungsholms barnhem startade 1892 och tog emot flickor mellan 5-12 år som kom från fattiga eller dåliga hemförhållanden. Flickorna fick bo på hemmet tills de var 15 år, eller i undantagsfall 18 år.

På barnhemmet skulle flickorna få en kristen uppfostran som framförallt syftade till att utbilda dem till ”dugliga tjänarinnor”.

Verksamheten vid Kungsholms barnhem upphörde 1943.

Läs mer om barnhemmet i stadgarna från 1895 till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad