Läs originalhandlingen
Text

Kungholms barnhem - stadgar 1895

Kungsholms barnhem startade 1892 och tog emot flickor mellan 5-12 år som kom från fattiga eller dåliga hemförhållanden. Flickorna fick bo på hemmet tills de var 15 år, eller i undantagsfall 18 år.

På barnhemmet skulle flickorna få en kristen uppfostran som framförallt syftade till att utbilda dem till ”dugliga tjänarinnor”.

Verksamheten vid Kungsholms barnhem upphörde 1943.

Läs mer om barnhemmet i stadgarna från 1895 till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Ester Fredrikssons barn anmäls till omhändertagande av Barnavårdsnämnden - 1912

Ester Fredrikssons barn anmäls till omhändertagande av Barnavårdsnämnden - 1912

Gruppbild med halvstora flickor och personal. Kungsholms barnhem 1920.

Gruppbild med halvstora flickor och personal. Kungsholms barnhem 1920.

Gruppbild, flickor och personal. Kungsholms barnhem låg vid den senare Lindhagensgatan 1892-1926

Gruppbild, flickor och personal. Kungsholms barnhem låg vid den senare Lindhagensgatan 1892-1926

Intyg till Kungsholms barnhem – målsman avsäger sig ansvaret för sitt barn 1914

Intyg till Kungsholms barnhem – målsman avsäger sig ansvaret för sitt barn 1914

Änkan Lovisa Nilsson ansöker om plats på Kungsholms barnhem för sin dotter - 1915

Änkan Lovisa Nilsson ansöker om plats på Kungsholms barnhem för sin dotter - 1915