Foto

Karduansmakargatan 11 B. Typograf i Svenska Dagbladets tryckeri

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter