Svartvitt foto på odlingsbäddar med blommor i skolträdgård.
Foto
Fotograf: Kinnell. Stockholms stadsarkiv

Blommande skolträdgård - 1913

I Skolträdgårdarna odlades köksväxter och blommor för att bl.a. användas i undervisningen. I verksamheten ingick också att skolbarn som var kvar i stan under sommaren kunde få egna odlingslotter att odla och skörda. Det kostade ingenting och barnen fick göra arbetet själva. Skörden fick de behålla och ta med sig hem.

Läs mer om skolträdgårdar via länken nedan, Barn sköter sina odlingslotter i skolträdgården.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad