Svart text på vit bakgrund, med Stockholms kommunemblem i övre vänstra hörnet.
Text
Författare: Sennerfeldt, Ann-Mari, Sennerfeldt, Per. Utbildningsförvaltningen

Fostran till vuxen

Några tankar och miljöupplevelser vid 70-talets slut.

Detta är delrapport nr 6. Den har utarbetats av Stockholms kommuns utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet.

Rapport av Ann-Mari Sennerfeldt och Per Sennerfeldt.

Skriften finns tillgänglig på Centrum för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad