Svartvitt bokomslag med människor på gata
Text
Författare: Jones, Lisen, Sarnecki, Jerzy (f. 1947). Utbildningsförvaltningen

Stockholms mörka sida

Olämpliga ungdomsmiljöer genom fältarbetarnas ögon.

Detta är delrapport nr 5. Den har utarbetats av Stockholms kommuns utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet (olämpliga ungdomsmiljöer) i samarbete med Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Rapport av Lisen Jones och Jerzy Sarnecki.

Skriften finns tillgänglig på Centrum för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad