.
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Liljevalchs konsthall (Konsthallen 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Djurgårdsvägen 60, Djurgården)

byggdes 1913-16 efter donation av affärsmannen C.F. Liljevalchs dödsbo. Arkitekt var Carl Bergsten. Med sin sakliga nyklassicism blev byggnaden en pionjär i 1900-talets svenska byggnadskonst. Salarnas dagsljusbelysning ordnades enligt modernaste principer. Den fristående skulpturhallen och flödet av olika utställningsrum underlättar flexibel användning. Carl Milles anlitades för den skulpturala utsmyckningen. Blå Porten och trädgården tillkom några år senare, formgivna av Bergsten.

Designed by Carl Bergsten and built in 1913-16, this pioneering building was funded from the estate of C.F. Liljevalch. Modern techniques were used to provide daylighting for the galleries. The independent sculpture hall and the succession of smaller galleries offer flexible solutions to exhibition design. Sculptor Carl Milles was engaged in the artistic treatment.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad