Text

Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor : minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg 1908-1916 / Sven Petersson

Sven Petersson föddes i en fattig familj på Söder 1901. Bostadsbristen var enorm. Lungsoten härjade i de överfyllda lägenheterna och dödligheten var hög. När Svens pappa dog kunde hans mamma inte ensam ta hand om honom. Vid sju års ålder fick han flytta till Frimurarbarnhuset i Kristineberg. Det här är hans minnen från uppväxten där. Han ger en levande bild av livet som barnhemsbarn och du får lära dig mer om pissluntor, gäspa och slungboll… Svens öde inspirerade författaren Per Anders Fogelström när han skrev sin roman Mödrar och söner. Boken innehåller foton och andra bilder från Frimurarbarnhuset. Med förord av Rebecka Lennartsson. 92 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Frimurare-barnhuset å Kristineberg

Frimurare-barnhuset å Kristineberg

Sven Petersson
Tema

Sven Petersson

Sven Petersson föddes 1901 och hamnade som 7-åring på Frimurarbarnhuset i Kristineberg, även kallat "Krillan". Hans öde är inte unikt. Han delar sin berättelse med tusentals andra…