Text

Frimurare-barnhuset å Kristineberg

Läs om Frimurarbarnhusets verksamhet och historia, och titta på de 28 fotografierna. Skriften kom ut år 1910 och är 39 sidor.

Det är barnhemmets lednings beskrivning av verksamheten. I boken  Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor : minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg 1908-1916 av Sven Petersson kan du läsa om hur ett barn kunde uppleva det.Metallverkstan vid Frimurarbarnhuset i Kristineberg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor : minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg 1908-1916 / Sven Petersson

Blåmjölk, gäspa, katekes och pissluntor : minnen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg 1908-1916 / Sven Petersson

Sven Petersson
Tema

Sven Petersson

Sven Petersson föddes 1901 och hamnade som 7-åring på Frimurarbarnhuset i Kristineberg, även kallat "Krillan". Hans öde är inte unikt. Han delar sin berättelse med tusentals andra…