Foto

Flickorna vinkar adjö vid flyttningen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg, Augusti 1930.