Foto
Fotograf: Tidén, H. Stockholms stadsarkiv

Flickorna vinkar adjö vid flyttningen från Frimurarbarnhuset i Kristineberg, Augusti 1930.

Uppdaterad