Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om Axel Edvard Forsberg september 1910

Polisrapport om gipsarbetaren Axel Edvard Forsberg, gripen för förargelseväckande beteende och motstånd mot polis. Från Kungsträdgårdskravallerna i september 1910.

"Natten mellan den 3 och 4 dennes kl. 1.45 blef gipsarbetaren Axel Edvard Forsberg anhållen å Hamngatan vid Berzeliipark af konstapeln No 187 Gustaf Oskar Franzén, därför att Forsberg vid ingången till Berzeliipark från Nybroplan varit i bråk och handgemäng med en annan mansperson hvilket Forsbergs beteende hade förorsakat en folksamling af omkring 50 personer och väckt allmän förargelse.

Vidare rapporterade konstapeln Franzén att Forsberg genast efter anhållandet satt sig till våldsamt motstånd genom att han stretat emot och sökt slita sig lös. Först efter detkonstapeln erhållit hjälp af tillkomne polismän och droska blifvit anskaffad hade Forsberg i den kunnat afföras till polisstationen.

Forsberg fick lämna polisstationen efter det nödiga anteckningar blifvit gjorda och hans hans devid lämnade uppgifter befunnits sanna. Han bor i huset no 25 vid Bondegatan 4 tr. upp. Född d 11/3 1886 i Katarina förs. Stockholm".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad