Text

”Folket och Pöbeln” – artikel i Aftonbladet 1910

Tidningen Aftonbladet ger sin syn på upploppen i Kungsträdgården natten mellan den 3 och 4 september 1910.

Redan i ingressen till artikeln slår man an ton och kallar upploppen för ”vidriga pöbeluppträden”.

Att polisens agerande – som bl.a. lyfts fram i tidningen Social-Demokraten - ska ha förorsakat kravallerna ställer man sig kallsinnigt till. Istället pekas ”samhällsfientliga element” i formen av ”ligapojkar”, ”unghinkar” och ”ungsocialister” ut som källorna för oroligheterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Våldsamt polisuppträde i Kungsträdgården" – artikel Social-Demokraten 1910

"Våldsamt polisuppträde i Kungsträdgården" – artikel Social-Demokraten 1910

Revolutionärer som begår majestätsbrott
Tema

Revolutionärer som begår majestätsbrott

Under lång tid var det förbjudet att kritisera kungafamiljen. Under 1800- och 1900-talet finns det flera exempel på personer och grupper som trotsade lagen på olika sätt.