Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Du sköna nya stad

Du sköna nya stad handlar om hur stockholmspolitiken påverkas av omvärlden, t.ex. gällande miljön. Några forskare, verksamma inom olika områden, bidrar med var sin uppsats. De ämnen som avhandlas är:

Marknaden i Stadshuset: Stockholm och privatiseringarna
I valfrihetens tidevarv: friskoledebatt i fullmäktige 1980-2010
Stockholm – friskolornas huvudstad
Mellan ekologi och tillväxt: miljöpolitiska handlingsprogram i Stockholm 1976-2012
”Den samhällsnyttiga idrotten”: Stockholms stads idrottspolitik 1929-2012
Stockholm i EU: Fragmentering, nätverk och regional storstadsidentitet
Stockholmsvalet 2010: valrörelse utan tydlig profil
Huvudstäder och välfärd – en nordisk översikt

Boken avslutas med ett personregister. 308 sidor.

Uppdaterad