Text

"Äro spårvagnarna bacillhärdar?" – artikel Svenska Dagbladet 1916

Insändare med replik i Svenska Dagbladet den 23/10 1916.

Utdrag från insändaren:

Då man inträder i en af våra spårvagnar, såväl som järnvägsvagnar, är det med vämjelse man måste inandas den vidriga luft, som oftast slår emot en. Utan att öfverdriva kan man med foga säga, att detta måste vara hälsofarligt och detta till och med i hög grad…
 
Textutdrag från replik(erna):

Det är obefogadt att klaga på spårvagnar och järnvägsvagnar /…/ De hållas så snygga och ventileras så väl som öfverhuvudtaget är möjligt, och de torde inte vara mera smittoförande än allting annat”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Inga kvinnliga spårvagnskonduktörer i Stockholm" - artikel Stockholms Tidningen 1916

"Inga kvinnliga spårvagnskonduktörer i Stockholm" - artikel Stockholms Tidningen 1916

"Interiör af en spårvagn..." 1910

"Interiör af en spårvagn..." 1910

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

Spårvagn med personal vid ändstation Tranebergsund östra  för linje 2 år 1912

Spårvagn med personal vid ändstation Tranebergsund östra för linje 2 år 1912

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911