Text
Författare: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsarkiv

"Äro spårvagnarna bacillhärdar?" – artikel Svenska Dagbladet 1916

Insändare med replik i Svenska Dagbladet den 23/10 1916.

Utdrag från insändaren:

Då man inträder i en af våra spårvagnar, såväl som järnvägsvagnar, är det med vämjelse man måste inandas den vidriga luft, som oftast slår emot en. Utan att öfverdriva kan man med foga säga, att detta måste vara hälsofarligt och detta till och med i hög grad…
 
Textutdrag från replik(erna):

Det är obefogadt att klaga på spårvagnar och järnvägsvagnar /…/ De hållas så snygga och ventileras så väl som öfverhuvudtaget är möjligt, och de torde inte vara mera smittoförande än allting annat”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad