Förslag om att riva Södra Stadshuset vid Slussen - motion till stadsfullmäktige 1932
Text
Författare: Wallenberg, Otto. Stockholms stadsarkiv

Förslag om att riva Södra Stadshuset vid Slussen - motion till stadsfullmäktige 1932

1932 inlämnades den här motionen med förslag om att utreda möjligheterna att riva Södra Stadshuset för att på så vis "förenkla trafikproblemens lösning" i samband med ombyggnationen av Slussenområdet. Tessin den äldres palats kom dock att bevaras och några år senare fick istället Stockholms Stadsmuseum fylla ut lokalerna.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad