Film & rörlig bild

Fredskongress i Eriksdalshallen 1958 - film ur Carl Emil Englunds samling

Under den inledande halvminuten ser vi bland annat författaren Arthur Lundkvist ute i Spånga vid familjen Englunds villa. Resten av filmen är bilder från en "kongress för nedrustning och internationellt samarbete" med flera internationella gäster den 16-22 juli 1958, (enligt en skylt i filmen).

 Upphovsmannen Carl-Emil Englund (1903-1964) lämnade en omfattande filmproduktion till eftervärlden som finns bevarad i Filmarkivet i Grängesberg. Englund arbetade inom många yrken och var bland annat författare, främst lyriker, och räknas till proletärdiktarna. 1948 tog Englund initiativ till Boklotteriet, ett lotteri som syftade till att ge ekonomiskt stöd för författare.

Jan Englund som deponerat filmen har lämnat följande information:

Film nr 53 C; Maria Wine, Arthur Lundkvist och ytterliggare två herrar går trädgårdsgången upp mot familjen Englunds villa i Spånga. En suddig filmsekvens av Erik Asklund, därefter ser vi trädgårdens näckrosdamm som till hälften är fylld med vatten, Englunds altan avslutar filmsekvensen. 22-24 juli 1958, det är en fredskongress i Stockholm. Kongressdeltagare från hela världen deltar, vi ser även filmfotografer som förekommer i folkvimlet. Sekvenser filmade inne i kongresshallen/aulan, profilbild av Maria Wine, Arthur Lundkvist (i grågrön slips) diskuterar med två kvinnor. Exempel på affischer från kongressen skymtas i filmen. (Handlingsbeskrivningen bygger på uppgifter från deponenten).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Film från första maj-demonstrationen 1958 - Carl-Emil Englunds samling

Film från första maj-demonstrationen 1958 - Carl-Emil Englunds samling

Författarfest och studentfestival - film 39 ur Carl-Emil Englunds samling

Författarfest och studentfestival - film 39 ur Carl-Emil Englunds samling

Hötorgshallen 1954 - film ur Carl-Emil Englunds samling

Hötorgshallen 1954 - film ur Carl-Emil Englunds samling

Ringvägen 68-70, Eriksdalshallen. Högern affischerar om Ungsvenskarna och Högerns stora valträff. Stockholmshögerns ordförande Gunnar Ljungqvist ska tala och Jussi Björling ska sjunga

Ringvägen 68-70, Eriksdalshallen. Högern affischerar om Ungsvenskarna och Högerns stora valträff. Stockholmshögerns ordförande Gunnar Ljungqvist ska tala och Jussi Björling ska sjunga

Råttstudie och inledning av 50-årsresa - film ur Carl-Emil Englunds samling

Råttstudie och inledning av 50-årsresa - film ur Carl-Emil Englunds samling