Text

"I Stockholm - Utvandrare" (text/teckning 1855)

Utdrag från boken i "I Stockholm". Bakom texten ligger pseudonymen "Norna Gäst". Teckningen är gjord av Carl Andreas Dahlström

Utdraget som presenteras här är en dialog mellan två män på Skeppsbron om fördelarna kontra nackdelarna med en utvandring till "Yankesernas" land.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"I Stockholm - Fingerkrok" (teckning 1855)

"I Stockholm - Fingerkrok" (teckning 1855)

"I Stockholm - Hvad nytt?" (teckning 1855)

"I Stockholm - Hvad nytt?" (teckning 1855)

"I Stockholm - Leverans" (teckning 1855)

"I Stockholm - Leverans" (teckning 1855)

"I Stockholm - Philantropi" (text/teckning 1855)

"I Stockholm - Philantropi" (text/teckning 1855)

"I Stockholm - Sqaller och okynne" (teckning 1855)

"I Stockholm - Sqaller och okynne" (teckning 1855)

"I Stockholm - Vid roddartrappan" (teckning 1855)

"I Stockholm - Vid roddartrappan" (teckning 1855)

Urbanisering & emigration
Tema

Urbanisering & emigration

Under 1800-talet lämnade många människor arbetet i jordbruket på landsbygden och flyttade till städerna. I Stockholm var det brist på bostäder och många bodde trångt.