Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Otto Magnus Höglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1889-1917

Född i Stockholm 18460923.

Stadsfullmäktig 1889-1917 (vald av Allmänna valmansförbundet 1911-1917).

Delägare i järn- och stålexportfirman N. M. Höglunds Söner & C:o i Stockholm 1879-1913. Riksgäldsfullmäktig 1886-1915. En av Borgerskapets äldste 1889-1927.  

Död i Stockholm 19330207.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 48.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad