Ljud

Ljuduppläsning av debattskrift till försvar för Sveriges judar 1809

En juvelerare Sander hade 1809 skrivit nedsättande om judarna som folkgrupp. Sanders text bifogades i Dagligt Allehanda och väckte stark reaktion.

I den skrift läses upp här vänder sig signaturen Vän af Sanning och Rättvisa mot svartmålningen av Sveriges judar. Författaren skriver om Sanders text: "Den förskräckliga ton som herrskar deri, upprörde hela min själ." Vidare anser han eller hon att "Smädesskrift"  är ett för lindrigt namn "för en skrift som åsyftar endast förföljelse, och som ej går ut på annat än medmenniskors undergång och förderf".

Här hittar du själva texten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lektionsbanken: Till judarnas försvar 1809 - analysera debattskrift

Lektionsbanken: Till judarnas försvar 1809 - analysera debattskrift

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.