Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Några ord om nödvändigheten af Stockholms befästande" 1834

1832 började Ryssland bygga fästningen Bomarsund på Åland. Inom vissa kretsar i Stockholm sågs detta både som en provokation och som ett direkt hot mot den svenska huvudstaden.

Pamfletten som ses till höger är tillkommen 1834 och bär titeln "Några ord om nödvändigheten af Stockholms befästande". Bakom pamfletten står yrkesofficeren Per Vilhelm Lindbom.

I pamfletten beskrivs hur en icke namngiven östlig fiende gör upp lömska planer på att attackera Stockholm och ”derifrån hota hela verlden”.

Att ordentligt befästa Stockholm är därför skriver Lindbom ”de vigtigaste bland de vigtiga”. Den beräknade kostnaden för att putsa upp huvudstadens försvar ligger enligt Lindbom på 2 1/2 miljoner riksdaler, en enligt honom nätt summa för "et evärderligt skyddsbref".

Läs hela Lindboms pamflett här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad