Text

Om ändamålet med Stockholms befästande / Hugo Raab

Författaren diskuterar hur Sverige ska försvaras i händelse av krig. Vid denna tid (1860-talet) tyckte man att en militär strategi som kallades "centralförsvar" var den överlägset bästa försvarstaktiken. Man skulle inte bara försvara landets gränser utan också vissa viktiga platser inne i landet. När det gäller Stockholms försvar är det bland annat viktigt att förhindra fienden att erövra Mälaren, hävdar han.
31 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Några ord om nödvändigheten af Stockholms befästande"  1834

"Några ord om nödvändigheten af Stockholms befästande" 1834