Läs boken
Text

Om pesten i Stockholm 1710 / af J. V. Broberg.

Läs om den sista stora pestepidemin, som drabbade Stockholm år 1710.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Farsoter  / Claes Lundin, August Strindberg

Farsoter / Claes Lundin, August Strindberg

Pest och kolera / Stig Linnell

Pest och kolera / Stig Linnell

Pest och kolera: epidemiernas stad / Christer Jörgensen

Pest och kolera: epidemiernas stad / Christer Jörgensen

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Stureparken

Stureparken