Kapitel/artikel
Litteraturtips
Författare: Jörgensen, Christer (f. 1967). Stockholms stadsbibliotek

Pest och kolera: epidemiernas stad / Christer Jörgensen

Ett kapitel om framför allt böldpesten i Stockholm 1710 och något om koleran på 1800-talet. När böldpesten slog till 1710 gjorde Urban Hjärne, stadens främste läkare, allt i sin makt för att stoppa dess framfart. Man upprättade pestsjukhus och försåg fattiga med gratismedicin, men eftersom tidens läkare inte visste så mycket om hur smittan spreds och vad som verkligen skulle hjälpa en pestsmittad gjorde man ofta bara saken värre. En tredjedel av stockholmarna dog i epidemin.

Också när koleran kom från Indien på 1800-talet försökte många med underliga huskurer som inte fungerade. Bland annat i värdshuset "Claes på hörnet" inrättades kolerasjukhus och på flera ställen, till exempel vid Skanstull, fanns kolerakyrkogårdar.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 85-87

Först vid sekelskiftet 1900, när man hade byggt ut ett ordentligt avlopps- och vattensystem, var epidemiernas tid över. 3 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad