Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tavla av Päder Muur - mannen bakom Surbrunnsgatan

Tavlan till höger visar på Päder Muur, mannen som indirekt gett upphov till gatunamnet Surbrunnsgatan i Vasastaden/Östermalm.

Päder Muur var kaplan i Sankt Olofs församling, dagens Adolf Fredriks, under slutet av 1600-talet. 1685 upptäckte Muur en källa med mineralhaltigt vatten på församlingens mark och fick av myndigheterna tillstånd att öppna en hälsogivande surbrunnsanläggning.

Efter Muurs död 1691 övertogs surbrunnen av staden som drev den vidare fram till 1769, då surbrunnens vatten förorenades efter en närliggande bergssprängning. Den kroganläggning som vuxit fram i symbios med surbrunnen levde dock kvar ända upp till 1902, då byggnaden där denna verksamhet bedrevs eldhärjades.  

Just namnet Surbrunnsgatan började att användas så tidigt som 1710. Under en period på 1800-talet kallades dagens Surbrunnsgatan för Stora Surbrunnsgatan medan den närliggande Tulegatan gick under namnet Lilla Surbrunnsgatan. Kvarteren mellan båda dessa gator, som alltså var platsen för Muurs gamla hälsoinrättning, bär idag det passande namnen Surbrunn och Hälsokällan.

Vem som målat den reproducerade tavlan av Päder Muur är oklart. Tavlan finns idag i Adolf Fredriks församlings ägo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad