Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Fy på er, mördare” - Ture Nerman hånar Svenska brigaden 1918

Den 30 maj 1918 höll Svenska brigaden, svenska frivilliga som kämpat på den vita sidan i finska inbördeskriget, en segermarsch igenom Stockholm. Längst brigadens marschväg, slutmålet var Stockholms stadion, slöt tusentals stockholmare upp, alla dock inte i syfte att hylla brigaden och dess krigare.

En som hörde till den senare kategorin var den socialistiska aktivisten och skriftställaren Ture Nerman. Då Svenska brigaden marscherade förbi Smålandsgatan skrek Nerman ut ”Fy på er, mördare” till de förbipasserande brigadisterna. För de tilltaget greps Nerman av polis och dömdes till 75 kronor böter för ”förargelseväckande beteende”.

Ture Nerman blev senare socialdemokratisk riksdagsledamot; under 2:a världskriget drev han den antinazistiska tidningen "Trots allt!".

En polisrapport om Nermans missnöjesyttring mot Svenska brigaden går att läsa i original här eller i renskrivet format nedan:

Torsdagen den 30 sistlidne maj klockan 8.20 eftermiddagen blev skriftställaren Ture Nerman införd å stationen av konstapeln n:r 477 Gustav Alfred Bergström under rapport att han har förut anhållit Nerman å Smålandsgatan vid Birger Jarlsgatan för förargelseväckande beteende, vilket Nerman gjort sig skyldig till under följande omständigheter: Vid tillfället ifråga hade Nerman varit stående å Smålandsgatan i närheten av Birger Jarlsgatan, där flera hundra personer ävenledes varit stående för att invänta Svenska Brigadens ankomst. Då Brigaden kommit tågande hade Nerman sträckt ut sin ena hand mot överste Hjalmarsson och samtidigt yttrat: ”Fy på er, mördare” Detta Nermans beteende och yttrande hade väckt allmänt förargelse bland de å platsen varande personerna.

Hörd å stationen, erkände Nerman riktigheten av konstapelns rapport. Dock förnekade Nerman, att hans beteende och yttrande väckt allmänt förargelse. Nerman berättade härom följande: Han hade varit stående å förenämnda plats för att invänta Svenska Brigadens ankomst. Då tåget kommit passerande, hade Nerman sträckt ut sin högra hand mot tåget och samtidigt ropat: ”Fy, mördare.” Nerman hade hört, att en man, som varit stående i närheten uttalat sin förargelse över Nermans yttrande. Nerman ansåg, att detta icke kunde hanföras till allmän förargelse, emedan ingen annan av de till ett antal av flera hundra personer, som var stående därstädes, visat sig förargade däröver. Såsom vittne har å stationens antecknats ingeniören Erik /…/ Öhlund, som är boende i huset n:r 8 Borgmästargatan 4 trappor upp. Efter det Nerman blivit hörd, fick han stationen. Han är boende i huset n:r 30 Biblioteksgatan 3 tr. upp."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad