Läs skyltarna
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hansta naturreservat - en vandring

Vandra i Hansta naturreservat. Där finns åtta uppsatta informationsskyltar. Du kan läsa skyltarna redan här i Stockholmskällan. 

Skyltarna har följande teman:

  1. Hansta gård, gravfält och runstenar
  2. Boplats och gravfält
  3. Gravfält och stensträngar
  4. Stensträngar, vanliga i Hanstaområdet
  5. Torpet Solhyllan
  6. Gravfält, stensträng och skålgropssten
  7. Torpet Ekåsen
  8. Häradsvägen

 

Du kan läsa mer om Hansta och andra naturreservat i Stockholm på Stockholms stads webbplats - se länkar intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad