Foto

Greve Hugo Erik Gustaf Hamilton. Ledamot av stadsfullmäktige 1888-1894 och 1896-1900

Född i Blomberg i Skaraborgs län 18490821.

T.f. byråchef för patenbyrån 1884. Överdirektör och chef för patent- och registreringsverket 1895. Landshövding i Gävleborgs län från 1900. Statsråd och chef för civildepartementet 1907-1911. Stadsfullmäktig 1888-1894 och 1896-1900.

Död i Karbenning 19280127.*

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 128.

* Uppgiften om dödsdatum från Svenskt biografiskt lexikon.