Litteraturtips
Författare: Hjulhammar, Marcus L. (f.1970). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm från sjösidan : marinarkeologiska fynd och miljöer / Marcus Hjulhammar

Stockholm från sjösidan är en sammanställning av de vrak och andra fynd som hittats i Stockholms vatten. Det är också en beskrivning av de vattennära verksamheterna fiske, hamnar, kvarnar, varv, badhus och sjögårdar samt stadsmurens förlängning pålkransen. Boken innehåller foton, målningar, kartor och ritningar. Den avslutas med en sammanfattning på engelska. 359 sidor.

Uppdaterad