Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Motion om att skapa plats för rullbrädesåkning (skateboard) i Stockholm

Socialdemokraten Ingrid Olovsdotter Larsson motionerar om åtgärder för att möta intresset för rullbrädesåkning: "Under 1977 har åkning på rullbräda blivit alltmer utbredd inom kommunen."

Eftersom trafiknämnden hade beslutat att åkning inte fick förekomma på gångvägar torg eller gator, föreslog Ingrid Olovsdotter Larsson i sin motion att man ska utreda förutsättningarna för att upplåta vissa ytor i kommunen för rullbrädesåkning.

Konsumentverket hade redan gett ut riktlinjer för nyttjande av rullbräda, enligt motionen. Verket har uttalat att: "rullbrädesåkning rätt utövad  är en aktiverande sysselsättning för ungdom i stadsbebyggelse".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad