Text
Författare: Andersson, Sten (1923-2006), Vigedal, Ryno (1913-1993), Andersson, Olof (1919-?). Stockholms stadsarkiv

Motion om att Farsta Gård bör omvandlas till ett kulturcentrum - stadsfullmäktige 1962

Socialdemokraterna Ryno Vigedal, Sten Andersson och Olof Andersson tycker att den gamla gården med anor från 1600-talet kan få en ny roll i det nya förortssamhället.

Ryno Vigedal (1913-1993) Sten Andersson (1923-2006) Olof Andersson f. 1919
Ryno Vigedal, Sten Andersson och Olof Andersson.

Bilder tagna ur Stockholms stadsfullmäktige 1938-1963. Biografiska data och porträtt.

Uppdaterad