Lövsta sopförbränningsanläggning
Foto

Lövsta sopförbränningsanläggning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

I Stockholms västliga utpost : om Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik / Hans E. B. Andersson, Lennart Öhrström ; signerade bidrag från Lennart Andersson och Claes-Erik Bjällerud

I Stockholms västliga utpost : om Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik / Hans E. B. Andersson, Lennart Öhrström ; signerade bidrag från Lennart Andersson och Claes-Erik Bjällerud

Lövsta sopstation

Lövsta sopstation

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, sopbunkern

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta, sopbunkern