Text
Författare: Wallbom, Harriet. Stockholms stadsarkiv

Motion om vilohem för epileptiker - stadsfullmäktige 1962

Socialdemokraten Harriet Wallbom anser att patienter med krampsjukdomar (epilepsi) bör få en särskild "konvalescentvård som tar sikte på hela sjukdomsbilden". Enligt Wallbom ställer sig många vilohem tveksamma till att ta emot epileptiker då krampanfall "skapar oro och rädsla hos medpatienterna".

Uppdaterad