Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Friherre Knut Filip Bonde. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1867

Född i Stora Malms församling i Södermanlands län 18150409.

Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1837-41. Förste direktör vid k.m:ts hovkapell och spektakler 1852-56. Godsägare. Stadsfullmäktig 1863-1867.

Död i Stockholm 18711017.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 22.

Uppdaterad