Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Andra Stockholm : liv, plats och identitet i storstaden

Hur blir man stockholmare? Finns det en speciell storstadsidentitet? Är Stockholm bara innerstaden? Dessa och många andra frågor diskuteras i den här boken som är ett samarbetsprojekt mellan Etnologiska institutionen på Stockholms universitet, Nordiska museet och Stockholms stadsmuseum. 365 sidor.

Innehåll

Företal
Inledning

LIV
Liv, plats och identitet i det urbana rummet
Stockholmsljud: staden som ljudlandskap
Vällingby 1957 och 2010: en återvändande undersökning
Arbete, kontor och stadsomvandling: om att integrera arbete och fritid i östra City

PLATS
Hemma i förorten?: om bruket av plats
Stadens sexualiserade geografi
Torg och saluhallat: drömmar om en modern stad
Sötsaksrum: sockerbagarnas platser och den kommersiella scenografin

IDENTITET
”Stockholmare är människor de med”: inflyttade stockholmares platstagande och identitetsskapande
Alternativa nattlandskap, klubbkultur och identitet
Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet
Dialekt och identitet hos inflyttade stockholmare

Sopkonst och stickgraffiti på Söder

Uppdaterad