Omslag Offentliga rum
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Sankt Eriks årsbok 2011. Offentliga rum

Stockholms ”offentliga rum” är platser som många av invånarna rör sig på varje dag – gatorna, torgen och även inomhusmiljöer, som gallerior. Hur de här platserna ser ut och fungerar påverkar oss alla. Boken Offentliga rum innehåller artiklar av bland annat arkitekter, journalister och forskare och tar upp allt från torgen som platser för politiska aktioner till färgen på parkbänkar och lyktstolpar. 239 sidor.

Innehåll
Förord
Monica Andersson, inledning: Offentliga rum
   Byggnadsstadgornas betydelse
Björn Badersten: Torget som politisk arena
Britt-Marie Salmen: Renässans för det offentliga rummet
   Pengar – en förutsättning för förnyelse
   Stockholms ström
   Vasastadens tre stora platser
   Stadens behov av andningshål
Laila Reppen: Stadsrummets minsta byggstenar
   De offentliga rummens karaktär
   Stadens golv
   Stadsrummets möblering
Jan Garnert: Ljus över gator och torg
   Det elektriska ljuset som modernitet, 1930-tal till 1950-tal
   Cityomvandlingen och ljusbilden
   Stadens nya ljus 1990-2000
   Tendenser och visioner för 2000-talet
Karolina Keyzer: Möjligheter
Martin Rörby: Absolut modernism
   En multifunktionell plats
   Torget som byggnad
   Gränsöverskridande rum
   En framtidens plats
Johan Mårtelius: Den offentliga ordningen
Monica Andersson: Inte bara luft och ljus – boulevarder och esplanader
   Stadsplaneringen och den sociala kontrollen
   Här rivs för att få luft och ljus – Esplanadsystemet i Stockholm
Per Wirtén: Förorten börjar med torget
Sara L Bränström, Anna Gustafsson: Boultbee – dyrköpt lärdom
   Förfall, deponerade hyror
   Misslyckad spekulation
   Kommunen tar inget ansvar
Dan Hallemar: Från medborgare till urbaniter
   1954: Vällingby
   1960: Farsta
   1968: Skärholmen Kungens Kurva
   Nutid: Vad kommer efter lådan?
Ulf Sörenson: Trädgårdsstaden som blev ABC-stad
   Rötterna till trädgårdsstaden
   Camillo Sitter och Per Hallman
   Trädgårdsstaden i Stockholms Stad   Upplösningen av det privata rummet
   Grannskapstanken
   Offentligheten trängs
   Ville vi hellre bo i stenstaden?
Andreas Pemer: Den offentliga leken
Monica Andersson: När de boende blir ansvariga för närområdet
Sven Lilja: De första offentliga rummen
   ”… sköna och regular gator så väl som präktige och magnifike hus …”
   ”androm till warnagell …”
   Två triumfportar till drottningens ära
   Rumslig offentlighet i det gamla Stockholm
Mats Berglund: Folkmassorna visar upp sig
   De fattigas kvarter
   Maktens kvarter
   Torg
   Gator och gränder
Mats Hayen: Den gustavianska stadsbilden
Anna Götlind: Kvinnor kring Stortorget
Klas Åmark: Arbetarrörelsen på gator och torg
   Den tidiga arbetarprotesten
   Bondetåg och arbetartåg
   Rösträttskravaller på Gustav Adolfs Torg
   Medborgarsamling 1 maj 1940
   Ungdomens protester – gatuteater och demonstrationer
Ulf Sörenson: S:t Erik i New York
   Jacqueline Kennedy Onassis som banérförare
   City Beautiful
   High Line – en upplyft blick
Herman Schück: Stockholms stads tänkeböcker – en hundraårig utgivningshistoria
Andreas Pemer: Händelser – Året som gått
   Val, politik och hyresrätter
   Kongressanläggningar, Konsthus, Containrar och Baracker
   Nya Slussen
   Terrordåd och julhandel
   Snökaos, tågkaos och busskaos
Ann-Charlotte Backlund: Stockholms stadsmuseum: Brev från en vän
Samfundet S:t Erik: Årsredovisning 2010
Register

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad