Text
Författare: Eklund, A. E.. Stockholms stadsarkiv

Pastor Vickman lanserar kristna fredsrörelsen Vita hären - polisrapport 1914

Här rapporterar två detektivkonstaplar från ett möte i Victoriasalen med cirka 420 mötesdeltagare. Mötet hålls 20 dagar efter det stora bondetåget där kungen och 30 000 demonstranter krävt en ökad satsning på försvaret. I kamp mot "militaristerna" har pastor Albert Vickman startat en kristen fredsrörelse kallad Vita hären som Vickman, enligt rapporten, beskriver så här:

”Hvita härens uppgift är att i krig gå fram emellan de stridande trupperna på slagfältet och därigenom tvinga dem att upphöra med striden samt på detta sätt göra krigföring omöjlig.”

Pastor Vickmans fru fick också berätta om "Fridssystrarna" vars uppgift skulle vara att understödja Vita hären.

En ”kandidat Lindberg, klandrade den ideella grund, på hvilken pastor Vickman byggde sitt fredsarbete och framhöll som sin åsikt, att kriget endast kan bekämpas genom kraftiga arbetareorganisationer och folkens internationella förbrödring.” Den 5 april 1914 höll ungsocialisterna ett möte där man särskilt kritiserade Vita hären.

Viktoriasalen låg vid dåvarande Tunnelgatan 19 B, i före detta fastigheten Apeln 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad