Text
Författare: Eklund, A. E.. Stockholms stadsarkiv

Opinionsmöte mot den Vita hären 1914 - polisrapport

Här rapporterar konstapel A. E. Eklund och hans kollega om ett välbesökt opinionsmöte i Cirkus du Nord vid Götgatan 50 - 1200 personer finns bland åhörarna enligt protokollet.

Vintern och våren 1914 pågick en intensiv debatt mellan de som ville rusta försvaret och de som vände sig emot militären. Det här mötet hade arrangerats av Ungsocialisterna som under flera års tid stridit emot allmän värnplikt och en starkare försvarsmakt. Vid sidan av Ungsocialisterna hade även en pastor Vickman startat en liten fredsrörelse på kristen grund, kallad Vita hären. Huvudtalaren Gillis Grähs går här till attack mot denna och menar bland annat att kristendomen snarare varit en krigisk religion.

Cirkus du Nord var en anläggning av tillfällig karaktär som stod i kvarteret Gamen under några år på 1910-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad