Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hans Fredrik Sundström. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1881-1905

F. i Stockholm 1845 12/1. Stud. i Uppsala 62; hofrättsex. 70. Grosshandlare i Stockholm fr. 74- jourhafvande direktör i aktiebol. Göteborgssystemet i Stockholm fr. 98. Stadsfullm. 81-05. Suppl. i beredn. utsk. 93-97 och led. därst. 97-99. Suppl. i drätselnämndens 1:sta afdeln. 84-86 och led. därst. 87-95 (ordf. fr. 93). Led. af handels och sjöfarts nämnden 96-01. Led. af löneregleringskommittén 91-92. K. V. O. 2 kl.; R. N. O. +i Stockholm 1909 16/6.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 114.

Uppdaterad