Text

De blindes förening söker stöd för De blindes veckoblad i stadsfullmäktige 1900

År 1900 hade Daniel Kjellin givit ut tidningen De blindes veckoblad under fem år. Frågan om tidningen kunde få ett kommunalt penningstöd kom upp i Stockholms stadsfullmäktige efter en skrivelse från De blindes förening. Hela deras skrivelse kan du läsa i beredningsutskottets utlåtande - här ett utdrag om tidningens betydelse för de blinda:

"Denna i sitt slag egendomliga publikation, som tryckes med upphöjd stil, den s. k. Brailleska punktskriften, måste för den från våra litterära skatter oftast strängt isolerade blinde anses vara af en alldeles särskild betydelse dels som en främjare af läskunnigheten, dels såsom en källa till insigt i allmännyttiga ämnen, poesi och musik, dels som ett samband de blinda emellan, ett organ, där rön och erfarenheter, gagneliga för dem i deras hårda kamp för tillvaron, kunna inhemtas, och där tankar och insigter kunna utbytas till ömsesidig uppbyggelse och uppmuntran."

Hur stadsfullmäktige beslutade kan du läsa här.

De blindas förening hade sin expedition på S:t Paulsgatan 27 där fastigheten Källan 5 ligger idag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De blindas bokfond - tidningsartikel om grundaren Carl Thulin 1945

De blindas bokfond - tidningsartikel om grundaren Carl Thulin 1945

Grupporträtt av fyra kåsörer på Sollidenscenen på Skansen i samband med "De blindas Dag". 
Längst till vänster kåsören "Viola", Marianne Zetterström, bredvid kåsören "Eld", Erik Lundegård.

Grupporträtt av fyra kåsörer på Sollidenscenen på Skansen i samband med "De blindas Dag". Längst till vänster kåsören "Viola", Marianne Zetterström, bredvid kåsören "Eld", Erik Lundegård.

Majorsgatan. De Blindas ljusfabrik invigs. Socialminister Gustav Möller tittar på när förman Bror Engström stöper ljus

Majorsgatan. De Blindas ljusfabrik invigs. Socialminister Gustav Möller tittar på när förman Bror Engström stöper ljus

Manillaskolan - punktskrift för synskadade och blinda

Manillaskolan - punktskrift för synskadade och blinda

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Manillaskolan – lärobok med blindskrift

Tomteboda blindinstituts idrottstävlingar. Syster Gustafsson bromsar in vid mållinjen av sitt 60-meters lopp

Tomteboda blindinstituts idrottstävlingar. Syster Gustafsson bromsar in vid mållinjen av sitt 60-meters lopp