Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Selma Lagerlöf ber rådman Afzelius i Stockholm om rättshjälp 1913

Författaren Selma Lagerlöf, som 1909 kammat hem ett nobelpris i litteratur, hade en kusin i Stockholm som hette Allan Afzelius. Allan Afzelius var domare och rådman vid Stockholms rådhusrätt och hade en bakgrund som militär bl.a. vid Svea Livgarde.

Inom släktkretsen fick Allan uppenbarligen agera som juridisk expert. I brevet som går att beskåda intill, skrivet av Selma Lagerlöf på Mårbacka den 29 december 1913, ber den berömda författarinnan sin juridiskt bevandrade kusin i Stockholm om hjälp i ett knivigt rättsfall.  

Rättsfallet i fråga handlar om ett äktenskap mellan en arbetare och en piga som ingåtts trots att ingen av parterna egentligen velat det; faktum är att kontrahenterna enligt Lagerlöf är och alltid har varit ”svåra ovänner” .

En renskriven version av Lagerlöfs brev, som förutom en ”bön” om hjälp i ovannämnda rättsfall även innehåller diverse upplysningar om släktingars hälsa och ohälsa m.m., går att läsa här:

Mårbacka, Sunne, 29.12.1913

Kära kusin Allan!

Jag vänder mig härmed till dig, som är bevandrad i juridikens irrgångar, med en bön. Det är en arbetare och en piga här på Mårbacka som i en hastig vändning genom en häradsrättens dom har blivit förklarade vara äkta makar. Det skedde alldeles mot bådas önskan och utan att de ens förstodo vad det var frågan om. De vara svåra ovänner redan vid rättegångstillfället och ha så förblivit ända tills denna dag. Nu önskar karlen emellertid att bli fri från förbindelsen och för att detta skulle kunna ske och det besynnerliga äktenskapet upphöras, fordras för det första, att man får ett utlåtande från Svea Hovrätt med förklaring, att domen inte vid Hofrätten har blivit överklagad. Skulle du vilja vara så vänlig och skaffa ett dylikt intyg? Jag medsänder en avskrift av domen för att detta må kunna gå för sig. Möjliga kostnader be vederbörande att få ersätta

Jag hade den glädjen att finna moster Georgina nästan sig lik vid mitt julbesök hos henne. Hon är märkvärdigt intelligent och oförsvagad! Ditt giftermål har varit henne en stor glädje på hennes gamla dar. Mamma har varit kry hela hösten, men just nu år hon rätt dålig. Hon har varit så glad åt dina föräldrars porträtt, som sitta på hennes vägg. Nu får jag sluta med bön om ursäkt för det besvär jag förorsakar dig och ber dig dessutom framföra mina nyårsönskningar till din lilla söta fru och till småttingarna. Också till dig själv sändas de bästa nyårsönskningar av din tillgivna Selma Lagerlöf.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad