Mäster Palm
Foto

Porträttbild av Mäster Palm

Mannen med käpp mitt i bilden är skräddaren, agitatorn och den socialistiske pionjären August Teodor Palm, allmänt kallad Mäster Palm.

August Palm levde mellan åren 1849 och 1922.