Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Socialisten August Palm håller julpredikan 1881

Den 26 december 1881, på annandag jul, framträder August Palm för första gången i Stockholm vid ett friluftsmöte i Lill-Jansskogen.

Palm kommer till Stockholm strax före jul, efter att dessförinnan ha agiterat i Skåne sedan den 6 november. Hans enda kontakt i Stockholm är gelbgjutaren (ungefär mässingsgjutare) Wilhelm Åhlund, som något år senare skriver arbetarrörelsens första kampsång Arbetsmannen.

Palm lyckas hyra en lokal på Mosebacke och annonserar i Dagens Nyheter om ett offentligt möte söndagen före jul. Men väl på plats blir varken han eller hans publik insläppta, trots att hyran redan är betald. Palm får till slut hålla sitt möte utomhus i Lill-Jansskogen, där man kan samlas utan tillstånd. Det är, enligt tidningarna, cirka tusen personer i publiken och även statsminister Posse är på plats. Palms budskap är rakt och enkelt:

”Arbetarnas liv är en kedja av lidanden och försakelser, vilka alla hade sin grund uti att de för sitt arbete erhåller jämt upp så mycket som behövs till att uppehålla livet. Överskottet stoppar kapitalisterna i sina fickor, varför de alltså ofta behöva genomgå en brunnskur på sommaren för att få bort den överflödiga fetman.”

August Teodor Palm (1849-1922), kallad Mäster Palm, var en socialistisk pionjär och agitator under socialdemokratins första år i Sverige. De socialistiska idéerna hade tagit till sig under åren som skräddargesäll i Tyskland och Danmark. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad