Visitkort med porträttbild av Knut Wicksell tillsammans med Hjalmar Öhrvall till höger och Theodor Frölander till vänster.
Foto
Fotograf: Löfström, Sophie. Stockholms stadsmuseum

Visitkort med porträttbild av Knut Wicksell tillsammans med Hjalmar Öhrvall till vänster och Theodor Frölander till höger.

Den stående mannen i mitten är nationalekonomen och politiske aktivisten Knut Wicksell.

Knut Wicksell levde mellan åren 1851 och 1926. Till vänster sitter läkaren och professorn Hjalmar Öhrvall och till höger bankmannen Theodor Frölander.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad