Litteraturtips
Författare: Egeland, Meg. Stockholms stadsbibliotek

En stump av Drottninggatan : hus, människor och historia längs med sträckan Kungsbacken ner mot Kungsgatan i Stockholm / Meg Egeland

Den norra delen av Drottninggatan sluttar ner mot stan och kallades förr för Kungsbacken. Om den delen av gatan, från trakten kring Observatorekullen, och sträckan ner till Kungsgatan handlar den här boken. Gatan är kantad av byggnader med varierande ålder och ofta med en intressant historia. Här finns bland annat Centralbadet, Spökslottet och August Strindbergs sista bostad i "Blå tornet".

Boken är upplagd som en "promenad" från norr till söder, och innehåller mycket information om områdets, husens och människornas historia. På en karta i början av boken finns de hus som tas upp utskrivna. Längst bak finns ett omfattande sak- och personregister. 286 sidor.

Innehåll
Först kommer det ett förord med en "tacksägelselista"
Därefter kommer det uppsatser om:
Drottninggatans historia
Gamla Teknis, Drottninggatan 95 A
Spökslottet, Drottninggatan 116
Gamla Observatoriet, Drottninggatan 120
"Gråsuggan", dvs. Gamla högskolan på Kungstensgatan 45/Drottninggatan 118 samt Bergsskolan, Stallet, Zootis, Farmis och Juridicum
Blå Tornet, Drottninggatan 85 och då mest och August Strindberg och hans tid i huset
Westmanska Palatset, Drottninggatan 96 – 98
Stora Barnhuset som förr låg på Drottninggatan 73 samt Tukthuset, Spinnhuset och fängelset Smedjegården
Nöjesetablissemang på Drottninggatan, hus för lustigheter, sång och dans
Norra Latin, Drottninggatan 71 B
Hårlemanska huset, Drottninggatan 88 A samt något om Centralbadet och dess park
Huset vid Sqwalbänken, Drottninggatan 86
Warodellska eller Scholanderska huset, Drottninggatan 82
Källförteckning
Sak- och personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad