Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Warodellska huset, Drottninggatan 82 (Svärdfisken 2)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Drottninggatan 82,Norrmalm)

 

Huset uppfördes 1854 för handlanden Lars Johan Warodell efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilh. Scholander. Biografen Skandia är en tillbyggnad från 1920-24 ritad av arkitekt Ragnar Hjort. Biografinredningen är utförd av arkitekt Gunnar Asplund och räknas som en höjdpunkt i 1920-talets interiörkonst.

The Warodell House. Main building from 1854. Annex was built for the Skandia cinema 1920-24. Cinema interior by architect Gunnar Asplund. It is considered as a highpoint in the interior design of the 1920s.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad