Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Stuckatörens hus, David Bagares Gata 10 (Vätan 18)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid David Bagares Gata 10, Norrmalm)

Uppfördes 1883 för eget bruk av Axel Notini. Arkitekt var Valfrid Karlsson. Bland de hantverkare av italiensk härkomst som vid 1800-talets slut smyckade Stockholm med stuckarbeten var Notini den främste. Exteriören blev hans mästarprov. På tomten låg även verkstad och bostadshus för arbetarna. 1992 köpte Samfundet S:t Erik familjens paradlägenhet 1 tr upp och överlämnade den som gåva till Stockholm Stad. Visas nu som museum.

Axel Notini, who erected this building for his own use in 1883, was the most brilliant of the Italian craftsmen who reintroduced the art of stucco to Stockholm. The Notini family’s magnificent apartment is now a museum.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad