Foto

Brunkebergstunneln. Ovanför mynningen syns David Bagares Gata

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stuckatörens hus, David Bagares Gata 10 (Vätan 18)

Stuckatörens hus, David Bagares Gata 10 (Vätan 18)